bwin必赢第五周宿舍安全检查情况

         2024-03-27        10

bwin必赢寝室卫生检查量化评分表

排名

宿舍号

得分

备注

1

东苑一舍101

100

干净整洁

2

东苑一舍116

100

干净整洁

3

东苑一舍119

100

干净整洁

4

东苑一舍120

100

干净整洁

5

东苑一舍121

100

干净整洁

6

东苑一舍413

100

干净整洁

7

东苑一舍503

100

干净整洁

8

东苑一舍505

100

干净整洁

9

东苑六舍401

100

干净整洁

10

东苑六舍403

100

干净整洁

11

东苑七舍107

100

干净整洁

12

东苑七舍110

100

干净整洁

13

东苑七舍113

100

干净整洁

14

东苑七舍118

100

干净整洁

15

东苑七舍120

100

干净整洁

16

东苑七舍123

100

干净整洁

17

东苑七舍203

100

干净整洁

18

东苑七舍320

100

干净整洁

19

东苑七舍321

100

干净整洁

20

东苑七舍322

100

干净整洁

21

东苑七舍324

100

干净整洁

22

东苑七舍326

100

干净整洁

23

东苑七舍409

100

干净整洁

24

东苑七舍410

100

干净整洁

25

东苑七舍418

100

干净整洁

26

东苑七舍506

100

干净整洁

27

东苑七舍513

100

干净整洁

28

东苑七舍520

100

干净整洁

29

东苑七舍526

100

干净整洁

30

东苑七舍601

100

干净整洁

31

东苑七舍604

100

干净整洁

32

东苑七舍606

100

干净整洁

33

东苑七舍619

100

干净整洁

34

东苑七舍620

100

干净整洁

35

东苑七舍623

100

干净整洁

36

东苑七舍624

100

干净整洁

37

东苑八舍521

100

干净整洁

38

东苑八舍533

100

干净整洁

39

东苑八舍618

100

干净整洁

40

东苑八舍621

100

干净整洁

41

东苑八舍628

100

干净整洁

42

东苑八舍630

100

干净整洁

43

东苑八舍634

100

干净整洁

44

东苑七舍102

97

桌面杂物较多

45

东苑七舍311

97

床帘未拉开

46

东苑一舍409

95

垃圾未倒

47

东苑一舍414

95

被子未叠

48

东苑一舍425

95

垃圾未倒

49

东苑六舍406

95

被子未叠

50

东苑七舍126

95

垃圾未倒

51

东苑七舍407

95

垃圾未倒

52

东苑七舍426

95

被子未叠

53

东苑七舍524

95

被子未叠

54

东苑八舍521

95

地面有杂物

55

东苑七舍316

92

床帘未拉开,被子未叠

56

东苑七舍222

87

床帘未拉开,被子未叠

57

东苑七舍404

86

床帘未拉开,被子未叠,物品堆放杂乱

58

东苑七舍613

82

床帘未拉开,被子未叠,桌面杂乱,垃圾未倒

59

东苑一舍224

80

未开门

 

 

 

 

  

bwin必赢

2024年3月27日

 

打印文章 打印文章】  【关闭窗口 关闭窗口】